tariff

Relacomoppgjøret ferdig i dag

Det er enighet om følgende hovedpunkter i årets oppgjør:

  1. Ansatte som tjener under 286 030 gis et tillegg på kr 6 825,-. Ansatte som deretter tjener mellom 286 030 og 287 980 gis et tillegg slik at de får ny lønn på kr. 292 855 pr år. Ansatte som i dag tjener over 287 980,- gis et tillegg på kr 5 678,-
  2. Tilleggene er inklusive A-delsoppgjøret og gis med virkning fra 1. april 2007.
  3. Det settes av kr. 250 000,- for å utjevne eventuelle kjønnsbaserte lønnsforskjeller. Endringer som følge av slike skjevheter avtales mellom partene innen 15.juni 2007.
  4. Alle gis et tillegg på kr. 1000,- som kompensasjon for mobilbeskatning. Det forutsettes at alle som har tjenestemobiltelefon tar denne med seg hjem etter arbeidstid

Legg inn en kommentar

%d