IA-avtalen

Lovendring fra 1. mars

Tettere oppfølging av sykmeldte    
1. mars trådte en lovendring i kraft om tettere oppfølging av sykmeldte, endringene er en del av IA-avtalen og arbeidet fram og godkjent av avtalens parter.
I hovedprinsippet er det arbeidsgiver som har hovedansvaret for tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte på arbeidsplassen, og etter 1. mars har arbeidsgiver et økt krav på seg om slik tilrettelegging. Arbeidstaker og lege/sykmelder har fått større medvirkningsplikt. Les her.

Legg inn en kommentar

%d