Info

Årsmøte

33 representanter fra klubben og klubbavdelingene deltok på årets årsmøte som fant sted på Scandic Hamar. Som tidligere har vi sett en positiv utvikling i antall yngre som deltar fra avdelingene, og det ser ut som om det kan være det “yngste” årsmøte på lenge. Klubben har over lengre tid prøvd å engasjere de yngre medlemmene slik at ikke alle tillitsvalgte går ut av døra samtidig med pensjon.

Årets årsmøte var gjennomført på en god måte med Knut Hamletsen i førersete som dirigent og Dag Nysæter som referent. Vi behandlet årsberetningen, og delegatene hadde mange spørsmål og debatten gikk til tider ganske varmt på enkelte temaer. Klubben synes det er positivt at det er engasjement rundt vår egen arbeidsplass.

Her under innlegget til Kjetil Wig, administrerende direktør i OneCo Networks. Her var det også noen enkeltsaker som gikk varmt, da delegatene fulgte med å stilte spørsmål

I henhold til samarbeidsavtalen inviterer vi hvert år ledelsen til å disponere 2 timer av årsmøte. I år kom Adm. direktør Kjetil Wig og HR-direktør Terje Vedde-Fjærestad. Vi synes det er viktig at de ansatte får muligheten til å møte ledelsen og omvendt. Disse 2 timene anser vi som verdifulle både for ledelsen og de ansatte.

Vi har vedtatt krav til lønnsoppgjøret, og samtidig noen enkeltsaker som årsmøte vil at klubben skal arbeide med fremover. Ett av forslagene er hvordan man skal løse det med EL-biler i bedriften mtp ladestasjoner i hjemmet. Klubben har også fått fullmakt til å utpeke ett medlem inn i Idretts- og velferdsklubben som skal opprettes i bedriften. Årsmøte vedtok også å bevilge kr. 25.000 til konsernet sin spleis som skal gå til Redd Barna sitt arbeid for barn på flukt fra Ukraina. Konsernet har sagt de skal matche alle bidrag på denne spleisen.

Foto: Knut Viggen
Fra venstre: Knut Hamletsen, Bjørn Markus Karlsen, Anbjørn Marvik, Dag Nysæter, Are Bergli Heier, Maja Lind Arntzberg, Karl Tore Nordheim, Anne Kari Mentzoni

Det har vært gjennomført valg. Klubbens nye sammensetning er slik:

Leder: Are Bergli Heier
Nestleder: Knut Hamletsen
Kasserer: Anne Kari Mentzoni
Sekretær: Dag Nysæter
1. styremedlem: Maja Lind Arntzberg
2. Styremedlem: Karl Tore Nordheim
3. Styremedlem: Anbjørn Marvik
4. styremedlem: Kenneth Hasselstrøm (Ungdomsrepresentant)

1. Vara: Bjørn Markus Karlsen
2. Vara: Ragnhild Rygh
3. Vara: Otto Røyland
4. Vara: Sebastian Casas Arango
Personlig vara ungdomsrepresentant: Leon Lukas Tvedt Aakre

Legg inn en kommentar

%d