Infotariff

Info om A-dels oppgjøret LOstat/Spekter

Lønnsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter starter klokken 10.00 tirsdag 5. april. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, det vil si at partene forhandler både lønn og tekstkrav i overenskomstene. Først forhandles det sentralt, altså A-delen, deretter starter forhandlingene ute på virksomhetene, altså B-delen. I tillegg til forhandlinger om sentrale lønnstillegg og endringer i tekst i A-delen, vil det bli fastsatt frister for B-delsforhandlingene.

Mer info kommer når A-delen er ferdig forhandlet

%d