Infotariff

Brudd i forhandlingene om Pott

Forhandlingsutvalget for bedriften meldte umiddelbart ved møtets oppstart i dag, at de ikke ville videreføre forhandlingene om pott, nedfelt i protokollen fra lønnsoppgjøret 2020.

Forhandlingene har strandet i bedriftens krav om at protokollens tekst: «I forhandlingene om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.», ikke er etterkommet av forhandlingsutvalget i Klubb OneCo Networks. Dette er det en uenighet om.


Forhandlingsutvalget stiller seg undrende til at det ikke har vært mulig å komme i gang med reelle forhandlinger. Det har vært gjennomført 3 møter av svært kort varighet, hvor vårt ønske om å starte med forhandlinger har vært tvert avvist. Dette beklager forhandlingsutvalget i Klubb OneCo Networks.

%d