tariff

Brudd i forhandlingene

Klubben og bedriften møttes mandag 14/9 kl. 12:00 i Alf Bjerckes vei 1. Partene er enige om at det er for stor avstand i forhandlingene, og partene har bedt om bistand i fase 2.

Kort forklart om faser:

Fase 1: A-dels forhandlingen mellom LOstat og Spekter

Fase 2: Forhandlinger mellom Klubben og bedriften med evt. bistand fra EL og IT og Spekter

Fase 3: Forhandlinger mellom LOstat og Spekter på vegne av partene.

Riksmekler: hvis det ikke blir enighet så havner vi til syvende og sist hos riksmekleren.

Foto: Are Bergli Heier (EL og IT) fra Venstre: Øivind Juul Schjetne (EL og IT), Knut Hamletsen (EL og IT), Oddvin Dag Haram (Negotia), Kjell-Ottar Olsen (Negotia), Dag Nysæter (EL og IT)

Legg inn en kommentar

%d