Uncategorized

Klubbavisa på nett igjen

Klubbstyret beklager at hjemmesiden vår ikke har vært oppdatert så ofte vi gjerne skulle sett at den ble, og ikke minst fortsatt være en informasjonskanal for medlemmer og andre. Etter hvert håper vi at vi skal komme tilbake et nivå som gjør det interessant å besøke siden jevnlig.

Klubbstyrets sammensetning ble endret gjennom årsmøtet i 2013. Ut gikk leder Sissel Hallem, som søkte arbeidsoppgaver utenfor våre rekker, og vår ansvarlige for klubbavisa.no, Anita Bødtger. Sistnevnte skjemmet oss bort med å oppdatere et oppslagsverk vi i klubben, men også mange andre både i egne rekker og utenfor, besøkte ofte. Treffstatistikken viste at http://www.klubbavisa.no var en hyppig besøkt og populær hjemmeside. Det er lett for oss som fører klubbens ansvar videre å tilkjennegi at vi er Anita en stor takk skyldig for dette. Når Anita trådte tilbake fra klubbstyret, medførte dette at tilgang til aktivitetene ikke kom på samme nivå som tidligere. Klubben har vel heller ikke formidlet informasjon videre slik vi kanskje kunne gjort. Men dette er tross alt historie og kan ikke endres.
– Anita. Stor takk og klem fra klubben!

Som leder av klubben vil jeg sammen med noen andre styremedlemmer forsøke å holde hjemmesiden oppdatert med aktuelle saker i tiden fremover. Foreløpig er kun undertegnede gitt innblikk i hvordan hjemmesiden oppdateres. Målet er imidlertid at vi over nyttår skal fordele arbeideoppgaver og kunnskap om hvordan hjemmesiden oppdateres på flere hender. Da er vi forhåpentligvis på gang.

Klubben tar fatt på et nytt år med store utfordringer. Kort kan nevnes bedriftens ønske om forhandlinger for evt. overgang til NHO og ny pensjonsordning, samtidig som det gjennom prosjektet TNT skjer endringer i bedriftens struktur og prosesser som forhåpentligvis vil gi våre medlemmer og andre ansatte en bedre, mere forutsigbar hverdag. Klubben og avdelingene vil involvere medlemmene i dette arbeidet.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle medlemmer og lesere av hjemmesiden en riktig God Jul. Samtidig håper jeg på stor deltakelse på medlemsmøter og andre aktiviteter i klubbens og avdelingenes aktiviteter i året som kommer.

God Jul og Godt Nytt År!

Øivind

 

 

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: