Uncategorized

Klubbleder Sissel Hallem slutter i Relacom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Klubbleder Sissel Hallem har fått ny jobb i FO (Fag- og profesjonsforbundet for 27 000 barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere) Hun begynner i den nye jobben 1.mars og dette får noen praktiske konsekvenser.

Allerede fra denne uken er Øivind Juul Schjetne konstituert som hovedtillitsvalgt for EL & IT Forbundet i Relacom AS. Sissel fortsetter med tittel varahovedtillitsvalgt og med 100 % permisjon fram til 1.mars, men vil i all hovedsak ikke delta i drøftings – og /eller forhandlingsmøter med bedriften framover. Andre tillitsvalgte vil selvfølgelig delta sammen med Øivind.

I tillegg vil Øivind også fungere som klubbleder fra nå, og det bes om at han i hovedsak kontaktes ved behov for bistand fra den sentrale klubben. Sissel vil være på jobb, og ha arbeidsoppgaver relatert til klubbens årsmøte samt fortsatt ha ansvar for noen saker som allerede er i prosess.

Vi har valgt å gjøre det på denne måten fordi vi tror at dette gir den mest smidige overgangen til nye ansvarlige.

I tillegg har Anita Bødtger varslet styret (og valgkomiteen) om at hun ønsker å fratre sitt verv som sekretær etter årsmøtet, 1 år før valgperioden hennes er over.

Årsmøtet vil som vanlig velge nytt klubbstyre, men fram til da fungerer altså Øivind som klubbleder og som hovedtillitsvalgt.

STYRET

Legg inn en kommentar

%d