Uncategorized

Trakassering av hovedtillitsvalgt i 1881

IKT Bransjens Fagforening har offentliggjort denne uttalesen:

IKT Bransjens Fagforening har på sitt styremøte behandlet den trakasseringen av tillitsvalgte som for tiden pågår i Opplysningen 1881 AS.

EL & IT Forbundet, IKT Bransjens Fagforening reagerer med avsky på den behandlingen administrasjonen har av klubbens tillitsvalgte i Opplysningen 1881 AS. Spesielt gjelder dette hovedtillitsvalgt Hjørdis Henriksen.

Fagforeningen registrerer at bedriftens ledelse forsøker å knekke hovedtillitsvalgt psykisk gjennom påstander mot henne som person som ikke har rot i virkeligheten. Dette gjelder bruk av telefon, møteaktivitet, reiseaktivitet i vervet alle påstander som er fremmet nekter bedriften å rydde opp i når de blir tilbakevist fra hovedtillitsvalgt og klubbens side. Det siste var utestenging av henne i forhold til klubbens arbeidsplass og arkiver i bedriftens hovedkontor i Oslo. Les uttalelse1881

Legg inn en kommentar

%d