i bedriften

Endring av eierstruktur i Relacom AS

Som det er informert om til ansatte ble det på mandag gjort kjent at Altor trakk seg ut som eiere av Relacom AS, og at eierskapet ble overtatt av de banker hvor konsernet har gjeld. EL & IT – klubben har over lengre tid vært informert om at det har vært en forhandlingsprosess om eierstruktur, og konklusjonen kom derfor ikke som en stor overraskelse.

EL & IT oppfatter ikke at det ligger noen dramatikk i dette eierskiftet. Realiteten er selvfølgelig at Relacom – konsernet er til salgs, men det oppfatter vi blir en prosess som kan ta noe tid. Bankene skisserer et tidsperspektiv på 1 – 2 år. Vi avventer derfor den prosess som nå antakelig vil følge av at et nytt styre trer inn, og vil i tiden framover samarbeide med de svenske tillitsvalgte, som er representert i konsernstyret. Vi er for øvrig trygge på at vi også videre kommer til å ha en tett dialog med egen ledelse om saken.

Legg inn en kommentar

%d