i bedriften

Slutt på seniorordninga i bedriften!

Ledermøte i Relacom har vedtatt å avslutta seniorordninga fra 1. januar i år.

Seniorordninga i bedriften ble oppretta administrativt for ca 2 år siden og ga mulighet til fri i 22 dager pr. år med full betaling for dem som var 62 år og eldre. Bedriften bestemte hvem som skulle få gå på ordningen.

Klubben uttrykker skuffelse over at dette blir vedtatt uten å drøftelse mellom partene først.
Følgende avtale ble gjort ved årets tariffoppgjør:
”Partene er enig om at seniorpolitikk er viktig både for de ansatte og bedriften. Partene er enig om at bedriftens seniorpolitikk skal gjennomgås i perioden. Partene er enig i at dagens administrative ordning skal gjelde for alle ansatte.”

Som et minimum hadde klubben da forventet at det hadde vært naturlig med en drøftelse av saken før ledermøtet vedtar totalt bortfall. Klubben skjønner at vi kan diskutere seniorpolitikk for framtida uten at det er en ordning i bedriften, men å avslutte ordningen synes vi er en dårlig start på denne diskusjonen.

Et sentralt element i den nye pensjonsordningen er store økonomiske tap for dem som er utslitt og må forlate arbeidslivet tidlig, også på den bakgrunn hadde en drøfting av en seniorpolitikk som vil gjøre det enklere å stå lengre vært ønskelig.

Ledelsen begrunnelse er at den nye pensjonsordninga gir de ansatte sjøl muligheten til å ta det økonomiske ansvaret for at de blir slitne.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: