i bedriften

Ingen endring av “fjelltoppavtalen”

Ved årets tariffoppgjør ble det avtalt, mellom alle fagforeningene og ledelsen, at vi skulle se på om det gikk an å ble enige om en kompensasjonsordning for den såkalte fjelltoppavtalen. (Overenskomstens § 4.5 Arbeid på fjelltopper)
I sammenheng med dette ønsket EL & IT blant annet å få avklart om ikke flere steder burde kvalifisert til godtgjøring i henhold til intensjonen i bestemmelsen. Det er for eksempel slik at ingen i distrikt Østlandet får tillegg i henhold til denne bestemmelsen selv om det selvfølgelig også her finnes ”uveisomt terreng”. Vi ønsket også å se på om det ikke kunne være mulig å gjeninnføre den gamle avtalen om særskilt lønnstillegg for mastemontører.

Etter en tids diskusjoner har vi blitt enige med ledelsen om at det ikke blir aktuelt å endre dagens bestemmelser.
Dette skyldes i hovedsak vanskeligheter med å definere hva en slik kompensasjon skal være, og hvem den skal gjelde for.

Eventuelle spørsmål kan rettes til klubbleder Sissel Hallem, mob: 952 14 904

Legg inn en kommentar

%d