Aksjoner

Distriktene i EL&IT klar for politisk streik i morgen.

Dette står å lese på hjemmesida til EL&IT i dag.
Streiken varer fra klokka 12.00 til 16.00. Forbundet streiker for forsyningssikkerheten, elsikkerheten og faste ansettelser. En rekke arrangementer er planlagt over hele landet.

Kravene forbundet stiller i streiken er:
Når det gjelder FKE krever EL & IT Forbundet:

Den som er faglig ansvarlig (installatør) og den som utfører arbeidet (fagarbeider) skal være ansatt i samme bedrift.
Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter som omfattes av forskriften (FKE), er godkjent opplæringsbedrift, har faste ansatte og har egenproduksjon.
Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene i FKE må avlegge fagprøve i Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør.
Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent – det er ikke tilstrekkelig med bedriftsintern opplæring.
Det må framkomme i forskriftens navn at det er en forskrift om krav til kvalifikasjoner for elektrofagarbeider.
Når det gjelder kompetanseforskriften krever EL & IT Forbundet:

Kompetanseforskriften vedtas slik den var beskrevet i Olje- og energidepartementets høringsutkast og i tråd med rådene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), blant annet ved at nettselskapene skal ha egne ansatte til drift og vedlikehold.
Oppmøtested i de forskjellige distriktene finner du på forbundets hjemmeside.

Legg inn en kommentar

%d