pensjon-AFP

Nytt regelverk for for dem som vil jobbe til 70 år

SPK har lagt ut en artikkel om hva man taper og/eller vinner på å fortsette i arbeid etter 67 år. Den kan være nyttig og kjenne til (selv om det ikke er aktuelt for veldig mange). Nytt regelverk er betydelig endret i forhold til hvordan det har vært til nå, hvor arbeidstakere som har arbeidet etter 67 år har kunnet motta full alderspensjon fra folketrygden på toppen av full lønn, uten at dette har svekket din framtidige tjenestepensjon. Eksemplene viser at fra 2011 er reglene betydelig endret. Du vil med nytt regelverk få lavere tjenestepensjon fra SPK om du fortsetter å jobbe etter 67, samtidig som du begynner å heve pensjon fra folketrygden.

Les Statens pensjonskasses artikkel om dette her

Legg inn en kommentar

%d