pensjon-AFP

Forbundsstyret uttaler seg om Prop L


Forbundsstyret diskuterte tirsdag lovforslaget som kan føre til at mange kan miste sine opptjente pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse.

Forbundsstyret uttalte følgende:

Gjennom Stortingsproposisjon 107 L 2009-2010 vil en svært stor andel av forbundets medlemmer bli hardt økonomisk rammet ved at opptjente rettigheter i Offentlige pensjonskasser svekkes vesentlig. EL & IT Forbundet aksepterer ikke at disse oppsatte rettighetene strykes. Det er uakseptabelt og usosialt, og en samlet fagbevegelse må sørge for at lovforslaget stanses!

Legg inn en kommentar

%d