elektronisk kjørebok

Elektronisk kjørebok – status

Etter møte i Spekter, mellom LO Stat og Spekter, torsdag 11.mars er det nå avklart at det skal inngås avtale om regulering av innsyn i de elektroniske kjørebøkene på bedriften. Det er videre avtalt at både det å oppfordre til å koble fra kjørebøkene og det å koble de fra, IKKE får noen videre konsekvenser. LO Stat har gått med på at ”aksjonen” med å koble fra kjørebøkene var et brudd på fredsplikten slik den er nedfelt i Hovedavtalen i dag. Avtalen er nå til forhandling mellom partene på bedriften, en mulig avtaletekst vil behandles på klubbens årsmøte 23.-24 mars

Legg inn en kommentar

%d