elektronisk kjørebok

Elektronisk kjørebok

Tirsdag 2.mars vil det avholdes to møter angående temaet elektronisk kjørebok.

Først fra kl 0800 – 1000 et møte i bedriften med ”Retningslinjer for elektronisk kjørebok” som tema.

 Deretter, fra kl 1500, vil det være et møte hos arbeidsgiverforeningen Spekter hvor LO Stat, forbundet og klubben vil delta,

og hvor tema er spørsmålet om det å koble fra kjørebøkene og gå over til manuell føring, er et brudd på fredsplikten.

Legg inn en kommentar

%d