IA-avtalen

Uttalelse vedtatt av forbundsstyret 4. februar 2010:

EL & IT Forbundet har lenge vært uroet over hvordan debatten om sykefraværet i Norge har vært vinklet i media. Moral, økonomiske incitamenter og straffetiltak overfor arbeidstakerne har fått lov til å dominere, på bekostning av forebygging og arbeidstakermedvirkning. Påstander om dramatisk økning i sykefraværet har blitt fulgt opp av påstander om at Norge har en for sjenerøs sykelønnsordning.

Dette er noe av uttalelsen til forbundsstyret. Les hele uttalesen her.

Legg inn en kommentar

%d