elektronisk kjørebok

Fortsatt frakobling!

Klubbstyret har i dag hatt møte, og på nytt behandlet spørsmålet om frakobling av den elektroniske kjøreboken. 

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret er av den oppfatning at alle elektroniske kjørebøker må være frakoblet inntil vi har en avtale som regulerer innsynsmuligheten.

Det er ikke noe krav om elektronisk kjørebok fra ligningsmyndighetene, medlemmer må derfor i den perioden den elektroniske er utkoblet, skrive MANUELL KJØREBOK igjen.

Les hele informasjonsskrivet her.

Legg inn en kommentar

%d