Uncategorized

Klubbstyremøte 7.januar

Klubbstyret har telefonmøte 7.januar med følgende saker på dagsorden:

1)      Avtaleforhandlinger med Telenor

2)      Avtale om retningslinjer ved permitteringer

3)      Forberedelser til årsmøte i klubben

4)      Neste klubbstyremøte

5)      Orienteringssaker og eventuelt

I påvente av at avtaleforhandlingene med Telenor avsluttes, vil klubbstyret bruke tid på å diskutere hvordan vi best mulig skal kunne forholde til oss konsekvenser av den nye avtalen med Telenor. Vi skal også diskutere hvordan vi i den anledning skal videreføre samarbeidet med EL & IT – klubbene i Sønnico og Eltel Networks. Det nærmer seg også tida for årsmøte og dette må forberedes.

%d bloggere liker dette: