permitteringer

Retningslinjer for permitteringer

Det er i dag inngått avtale mellom klubben og ledelsen om retningslinjer ved permitteringer. Avtalen vil bli bli grundig informert om og gjennomgått med de tillitsvalgte. Klubben har lenge ønsket seg en slik sentral avtale for å gjøre den lokale prosessen så god som mulig. Avtalen kan du lese  under lenken “særavtaler” på venstre side.

%d