bemanningskuttUncategorized

LEDELSEN SENTRALISERER LEVERANSESENTRENE TIL OSLO

Ledelsen har vedtatt at alle leveransesentrene skal sentraliseres til Oslo, dette skal skje i løpet av 1.halvår i 2010. De ansatte blir informert om dette på møter i dag, 12.oktober. Det er en kjensgjerning at leveransesentrene har vært diskusjonstema helt siden opprettelsen av Telavie 1.januar 2005. Gjennom eiernes ”100-dagersprogram”  har sentralisering ligget som konkret forslag til effektivisering av driften.

 

EL & IT har deltatt i drøftinger om saken 30.september og 7.oktober, og beklager sterkt at vi ikke har klart å få endret beslutningen. Vi krevde også at iverksettelsen skulle utsettes slik at det hadde blitt mere tid til omstillingsprosessen, men fikk ikke gjennomslag for dette.

 

Vi har i drøftingene ellers lagt vekt på å kreve at arbeidstakere med lang ansiennitet og alder over 56 år ikke skal kunne sies opp på grunn av sentraliseringen. Ledelsen har kun gått med på at en slik skjerming skal omfatte alle over 58 år. I samband med sentraliseringa og det fallet som har vært i volum på leveranse mot Telenor, skal det totale antallet stillinger reduseres fra dagens 54 fordelt på 5 steder til 37 på det sentraliserte senteret i Oslo.

 

Prosessen framover vil avklare i hvilken grad det vil oppstå overtallighet. Det vil avholdes omstillingssamtaler med sikte på å kunne omplassere folk, og alle vil ha tilbud om å følge jobben sin til Oslo.

 

Styret vil komme tilbake med mer informasjon.

 

For nærmere informasjon framover kan dere kontakte:

 

Sissel Hallem          tlf: 952 14 904

Øivind Juul Schjetne          tlf: 901 33 770

Anita Bødtger        tlf: 918 30 068

 

 

                                  

STYRET

%d