kurs og konferanser

18 medlemmer av klubben på Oslo-konferansen

03092009106

 

Oslo-konferansen gikk av stabelen 1,2,og 3.september og hadde blant annet klimakrisa som tema. Finanskrisa og valget var også viktige temaer. Innledere var blant annet Roar Eilertsen De Facto, Stein Stugu De Facto, Pål Steigan, Jan Thomas Ødegård, Norges Naturvernforbund og Stein Reegård, sjefsøkonom i LO.

Første dagen dreide debatten seg om hva det vil bety for fagbevegelsen å ha Fremskrittspartiet i regjering. Harald Berntsen som er historiker og Kari Kjonaas Kjos fra Fremskrittspartiet var i panelet. Journalist Espen Løkland Stai var møteleder.

%d