permitteringerUncategorized

Permitteringer og eventuelle usaklige avvik fra ansiennitet:

 Klubben har vært i forhandlingsmøte med Spekter om usaklig fravik av ansiennitet ved permitteringer i Relacom AS.

På møtet deltok personalsjef i Relacom og 2 jurister fra Spekter, klubbleder Sissel Hallem samt forbundet og advokat Stueland fra LOs juridiske avdeling.

Fra møtet ble det skrevet følgende protokoll:

Partene har etter drøftelser i dagens møte blitt enige om at det sentralt i virksomheten gjennomføres følgende:

–       Gjennomgå permitteringsgrunnlaget

–       Framlegge ansiennitetslister

–       Utdype begrunnelse for utvelgelse

–       Gjennomgå utviklingen i arbeidstilfang hittil i 2009

 

Nytt møte mellom partene er fastsatt til 25.august kl.1300

%d