internasjonal solidaritet

EL&IT Forbundet mot Israels krigføring.

I disse dager vi alle vitner til en tragedie i Palestina, på Gazastripen. Palestinsk sivilbefolkning rammes hensynsløst av Israels bombing.

 

EL & IT Forbundet tar sterk avstand fra Israels krigføring og krever at den norske regjeringen inntar et utvetydig standpunkt ved ikke på noen måte å tale overgriperens sak. Dette er ikke en krig mellom likeverdige parter. Norge må jobbe internasjonalt for å presse Israel til å stoppe invasjonen og bombingen og i den sammenheng er boikott et virkemiddel.

 

Alle som ønsker en fredelig løsning på konflikten i Midtøsten, og som vil vise sin støtte for krigens ofre, oppfordres til å slutte opp om en bred og tverrpolitisk fredsmobilisering gjennom et fakkeltog for fred.   

 

Torsdag 8.januar kl. 19:00 på Youngstorget

 

Blant organisasjonene som støtter og samarbeider om arrangementet er Røde Kors, Amnesty International Norge, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, CARE, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, LO, Akademikerne, Unio, Utdanningsforbundet, og mange flere.

 

EL & IT Forbundet oppfordrer også, gjennom sitt medlemskap i Fellesrådet for Palestina til deltakelse på demonstrasjon

 

Lørdag 10.januar kl.14.00 foran Stortinget

 

 

Paroler:            Stopp massakrene – Israel ut av Gaza NÅ!
Kollektiv avstraffelse er et brudd på folkeretten
Okkupasjon skaper hat – ikke fred
Opphev blokaden!

Les pressemelding fra EL&IT Forbundet her.

 

%d