Uncategorized

Dom i arbeidsretten:Innsyn i lønnsforhold for uorganiserte.

Arbeidsretten har behandlet en sak om tillitsvalgtes rett til innsyn i uorganiserte sine lønnsforhold der det i forbindelse med blant annet lokale lønnsforhandlinger er nødvendig.

Saken er LO/H&K mot NHO/Tollpost Globe og tariffavtalen er Handel og Kontors standardoverenskomsten.

 

Arbeidsretten har kommet frem til følgende domsslutning:

Det innebærer brudd på standardoverenskomstens pkt. 10.3 når Tollpost Globe

AS i forbindelse med de årlige lønnsforhandlingene i bedriften nekter å utlevere til

de tillitsvalgte opplysninger om navn, lønn, lønnsgruppe og ansiennitet for de ansatte

i lønnsgruppene 1-4.

Kjent problemstilling

Forbundets erfaring er at ganske mange tillitsvalgte innen ulike områder har hatt problemer med å få ut lønnsopplysninger, spesielt for uorganiserte som er dekket av én av våre tariffavtaler.

Generell rettighet

Forbundets vurdering er at dommen får betydning også utenfor standardoverenskomstens område. Arbeidsretten har gitt en grundig analyse for sitt syn på saken. Forbundet mener at dette er en generell betraktning om at personopplysningsloven ikke er til hinder for å gi tillitsvalgte de omtalte opplysninger når det er nødvendig for at tillitsvalgte skal kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger, eller forsikre seg om at de uorganiserte har lønn i henhold til gjeldende tariffavtale på den enkelte bedrift.

Dommen kan fås, enten ved henvendelse til forbundet eller f.eks på websidene til lovdata.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: