kurs og konferansersosial dumping

European Social Forum i Malmø

Sissel Hallem og Anita Bødtger deltok i midten av september på European Social Forum i Malmø. De var på tre seminarer om EF-domstolens angrep på arbeidsretten i Europa (med henholdsvis analyse, strategi og konkrete kampanjer og aksjoner som tema). Til stede på disse seminarene var det representanter fra europeiske, nasjonale og lokale fagorganisasjoner og mange andre folkelige organisasjoner.

  Seminarene førte fram til en felles european social forum uttalelse  (på engelsk). Seminarene viste at det var bred enighet om at dommene  representerer et alvorlig angrep fagbevegelsen i hele Europa, og at det nå er nødvendig med en samlet respons fra Europas fagbevegelse.

 

Det ble uttrykt sterk tilfredshet med at vi klarte å komme fram til denne enigheten blant alle deltakende. Ikke minst svenske Byggnads og Den europeiske bygningsarbeiderføderasjonen var viktige for denne enigheten.

Som dere vil se fra uttalelsen, oppfordrer den til flere viktige mobiliseringer i månedene som kommer. 

  

%d