sosial dumpingUncategorized

Bli med på opprop mot tjenestedirektivet!

På Oslokonferanse tidlig i september ble det tatt initiativ til en underskriftskampanje for å presse LO og gjennom det regjeringa til å gå inn for å bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet. Videre kreves det at tjenestedirektivet behandles i denne regjeringsperioden.

Reservasjon mot tjenestedirektivet er et er et massivt krav fra flere forbund, deriblant store forbund som Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor. Ledelsen i EL&IT Forbundet har nettopp gått ut med en uttalelse til LO ledelsen der de tar til orde for at Norge må bruke vetoretten. De er bekymret for at direktivet vil ta spørsmålet om sosial dumping gjennom fri flyt av tjenester ut av politikken og inn i rettsvesenet. Vi har nylig eksempler på EU-dommer som svekker fagbevegelsens muligheter til å aksjonere mot sosial dumping

Oslo konferansen ser med bekymring på at utenriksminister Jonas Gahr Støre i sekretariatet til LO har forsøkt å overbevise LOs ledelse om å godta direktivet selv om det er et massivt krav fra flere forbund at reservasjonsretten må brukes.

Slutt opp om oppropet her.

%d