kurs og konferanser

LO-kongressen 2009 – debattheftet er på vei

I disse dager sender LO ut debattheftet foran LO-kongressen 2009. LOs 32. ordinære kongress avholdes i tidsrommet 11. – 15. mai 2009. Debattheftet inneholder utkast til LOs handlingsprogram 2009 – 2013. Utgangspunktet er handlingsprogrammet for kongressperioden 2005 – 2009, vedtatt på LO-kongressen i 2005. I det foreliggende forslaget er det gjort endringer på bakgrunn av forandringer som er skjedd og utfordringer som er kommet til i perioden.

Debattheftet kan også lastes ned fra www.lo.no.

Kongressforslag i landsstyret
Forbundene og LOs fylkeskonferanser har forslagsrett til kongressen. EL & IT Forbundet har forslag til LO-kongressen som tema under landsstyret i juni.

%d