pensjon-AFP

LO: For streng levealderjustering

En levealdersjustering etter en såpass streng automatikk kan ramme sosialt skjevt, når jobbmulighetene er så skjevt fordelt som de er i dag. Selv om dagens eldre nå ser ut til å jobbe noe lengre, er det langt igjen fra en slik tendens til det tempoet som levealdersjusteringen legger opp til, sier LO-leder Roar Flåthen i en første kommentar til høringen om den nye Folketrygden.

Oppfølgingen av pensjonsforliket sendes nå på høring. Her legges regelverket for den nye Folketrygden, med nytt opptjeningssystem og et forslag til hvordan den såkalte levealdersjusteringen skal praktiseres.

Regjeringen foreslår at levealdersjusteringen starter ved 1944-årgangen. Årganger etter det får lavere pensjon ved samme avgangsalder dersom årgangen har lengre forventet levealder.

En observerer nå en sterk økning av levealderen, der det blir nesten dobbelt så mange over 65 år i forhold til den yrkesaktive befolkningen fram til 2050.

Les mer på www.elogit.no. Der ligger også en link til høringsnotatet.

%d