kurs og konferanser

Oslo-konferansen

Oslo-konferansen avholdes de tre siste dagene i August. Dette er innholdet i årets konferanse:

• Kampen om pensjonsrettighetene og AFP.  
Statssekretær Jan Erik Støstad    Sekretær Arne Rolijorde i NNN Fellesklubben. 
• Hvordan få aktiv ungdom i fagbevegelsen?
Ungdomsutvalgene i arrangør Distriktene
• Soria Moria-erklæringen og ny kurs – virkelighet eller valgløfter?        Martin Kolberg AP,           Heikki Holmås SV           Liv Gulbrandsen RV
• Utvikling av velferdsstaten
• Kampen mot sosial dumping. Dag Seierstad SV,
Roy Pedersen Fellesforbundet
Peter Gustavsson Sverige.
• Tariffoppgjøret 2008.  Roy Pedersen Fellesforbundet
• ”FRP-koden”    Magnus Marsdal Forfatter

 

Les invitasjonen her:invitasjon oslo-konf 2007.

Er du interessert kontakt nærmeste tillitsvalgte.

%d