tariff

A-delen av oppgjøret ferdig

klubbavisa.jpgResultatet av A-delen i årets mellomoppgjør ble klart i går kveld. For oss i Relacom innebærer dette at alle får et generelt tillegg på kr.4875,- med virkning fra 1.april i år.

I tillegg vil alle som i dag tjener mindre enn 286 030 få et lavtlønnstillegg på 1950,-.

I løpet av de to neste ukene skal B-delen forahndles på hver enkelt bedrift. I Relacom skal det første møtet avholdes fredag 27.april, deretter er det avtalt møte 3.mai.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon neste uke.

Legg inn en kommentar

%d