Info

OneCo Networks ruller ut el-biler

OneCo Networks ruller ut et større antall el-biler fra januar

I hele høst og vinter er det gjennomført en pilot i OneCo Networks hvor utvalgte ansatte har testet ut bruk av El-bil. Nestleder i avdeling Oslo og Akershus, Kenneth Hasselstrøm har vært en av disse. Bilen Kenneth har kjørt er en Toyota Proace Electric. Den har fra produsent en oppgitt rekkevidde på 320 km, og har hatt noen utfordringer med lading ved langkjøring i vinterkulde.

Den bilen de fleste vil få er VW Buzz varebil med en rekkevidde oppgitt av produsent på 580 km (bykjøring) og 420 km (blandet kjøring) . Den vil kunne fullades på en 150KW lader på 30 min.

VW Buzz

El og IT har gjennom Kenneths deltakelse i piloten, og drøftinger med bedriften hatt innflytelse på hvordan vi praktisk skal få til en fornuftig overgang til en elektriske kjøretøy. Vi er positive til at OneCo velger å bytte ut kjøretøyer fra fossilt drivstoff til elektrisk. Men det er viktig for oss at det inngås gode avtaler hvor det tas hensyn til den enkelte brukers mulighet for lading, at systemet for fakturering hos de som kan få installert hjemmeladere blir godt, og at bilene blir tilpasset arbeidsoppgavene til den enkelte bruker. For mange vil det etter vår mening ikke være hensiktsmessig å bytte til elektrisk bil nå, spesielt de som kjører over lange avstander.

Kenneth Hasselstrøm lader
Kenneth skanner Circle K-kortet

Drøftingene og evalueringen av piloten er ennå ikke sluttført, og vi vil arbeide for at alle utfordringer med el-bil vil bli tatt hensyn til. Ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt om du har spørsmål eller forslag til hvordan vi skal gjennomføre denne overgangen til en elektrisk bilpark.

%d