tariff

Hovedoppgjøret 2020

I år er det hovedoppgjør. annenhvert år gis partene i tariffavtalen en mulighet til å gå inn i teksten og endre det som står der, enten det er lønn eller andre fordeler vi har opparbeidet oss gjennom årene.

OneCo Networks er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Spekter består mest av statlige bedrifter, eller bedrifter som en gang har vært en del av staten.

Årets oppgjør er delt i 2. vi har en A-del, og en B-del.

A-delen

A-delen er den “sentrale” delen av avtalen, som gjelder alle bedriftene som er en del av Spekter. Forhandlingene i A-delen pleier ikke å bety store beløp eller nødvendigvis store endringer fordi det er mange fagområder og forholde seg til.

A-delen skal forhandles 25-26. August.

B-delen

B-delen er den “lokale” delen som forhandles på bedriftsnivå. I OneCo Networks så ligger lønnstabellen, overtidsgodtgjøring, lærlinglønn etc. I denne delen, og en gjelder bare for vår bedrift. Det finnes flere B-deler, men de er ikke vi en del av. Det er altså her vi forhandler om det som betyr mest når det kommer til vår arbeidshverdag. Kravene vi jobber for blir tilsendt fra hver klubbavdeling i bedriften, så det er viktig å være aktiv på årsmøtene som blir arrangert.

B-delen forhandles på når A-delen er ferdig forhandlet.

Her kan man følge med på forhandlingene:

https://elogit.no/hovedoppgj%C3%B8ret-2020/spekter9

https://frifagbevegelse.no/

Legg inn en kommentar

%d