Uncategorized

Lønnsoppgjøret 2014

Årets lønnsoppgjør

Dette resultatet skal ut til uravstemning før det er endelig.

Tariffoppgjøret 2014 er avsluttet og protokollene er underskrevet. Her kommer et kort resymé:

Innledning:
Det er viktig å forstå bakgrunnen for hvilke prioriteringer klubben gjorde i sitt krav til årets oppgjør.

Bedriften har over lengre tid signalisert at de vurderer en overgang til NHO (Norsk Teknologi). Ved en slik overgang, vil klubbens medlemmer innplasseres på de overenskomster som finnes under NHO-paraplyen. For fagarbeidere og andre som jobber innen faget, ville LOK (Landsoverenskomsten for elektrofag) blitt tariffavtale. For kontorpersonell ville Handel og Kontoroverenskomsten blitt gjort gjeldende, og for funksjonærer FLT-overenskomsten (Foreningen for ledelse og teknikk).

Ved en overgang ville våre opparbeidede rettigheter på Spekteroverenskomsten blitt borte med mindre overenskomsten vi ville blitt plassert på, også inneholdt de samme formuleringer. Her følger et utvalg vi ikke finner i de aktuelle overenskomstene:
– Fridagene (4,7 dager, romjul pluss 2 ekstra dager).
– Lønn under sykdom (PS. Følg debatten om karensdager!).
– Avtalerett på pensjon og innføring av flåtestyring.
– Flere andre rettigheter ville også blitt borte sammen med overgang til nye overenskomstområder.

Klubbens prioritet ved årets oppgjør var å sikre at alle medlemmer av EL&IT Forbundet ville beholde disse rettighetene sammen med flere andre rettigheter (se protokoll). Klubben ønsket også å beholde avtalerett på pensjon og innføring av flåtestyring. Protokollene viser at målene er nådd.

Forhandlingsutvalget mener vi har nådd frem med våre prioriteringer. Det er derfor et enstemmig forhandlingsutvalg som oversender årets resultat til videre behandling. I dette ligger at resultatet skal ut til uravstemning.

Forhandlingsutvalget vil gi honnør til en motpart som har vist stor vilje til å finne konstruktive løsninger til beste for begge parter. Forhandlingene ble holdt i en god tone.

Viser for øvrig til protokollene fra tariffoppgjøret.

for styret
Øivind Juul Schjetne
Leder

Protokoll særavtale EL IT 080514

Protokoll Hovedoppgjør Relacom – EL IT Negotia 080514

Legg inn en kommentar

%d