tariff

Informasjon – pottforhandlingene avsluttet

Ved tariffoppgjøret i 2011 ble det avtalt en pott på kr.750 000,- mellom EL & IT Forbundet og ledelsen. Forhandlinger om fordeling av denne er nå avsluttet. Vi klarte ikke å bli enige, potten ble derfor delt i 2 like deler.

EL & IT hadde i år vedtak om en prioritering av mastemontører, dette relatert til en gammel ordning som sa at mastemontører skulle ligge 30 000 høyere enn andre montører. Innenfor den økonomiske rammen vi hadde å forholde oss til, ble det i år slik at mastemontører med lønn over 379 000, ikke fikk noe av årets pott. De som lå under 379 000 har fått et tillegg som gjør at de kommer opp på 379 000. Dette innebærer at vi ikke oppnådde målsetningen med 30 000 høyere i år, det er derfor et tema vi får komme tilbake til før oppgjøret i 2012. Mer enn 2 /3 – deler av vår andel av potten gikk til mastemontørene.

De øvrige pottmidler har fra EL & IT sin side blitt fordelt etter prioritering fra de lokale EL & IT – avdelingene. Før klubbstyret fastsatte våre krav, fikk alle våre lokalavdelinger anledning til å sende inn en prioritert liste over medlemmer i egen avdeling. I all hovedsak var prioriteringa fra avdelingene innrettet på utjevning av lønnsforskjeller mellom folk som gjør samme jobb.

Alle som får tillegg, får et brev fra bedriften om dette.
Utbetaling skjer fra oktober lønn, og det etterbetales fra 1.april 2011.

Spørsmål kan rettes til Sissel Hallem 952 14 904

STYRET

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: