tariff

Tariffoppgjøret 2011 ferdig

Det har i en uke vært ført lønnsforhandlinger på bedriften, og i dag, torsdag 14.april, ble vi enige om følgende resultat:

– Alle gis et generelt tillegg på kr. 13 000, dette er sammensatt av A – delen på kr 3900,- og et avtalt bedriftstillegg på kr. 9100,-.

– De som pr. 31.mars 2011 tjener mindre enn kr 340 715,- får ytterligere et tillegg på kr. 1950,-, altså kr 14 950,-.

– Det er satt av en pott på kr 750 000,- denne vil fra EL & IT Forbundets side bli prioritert til en heving av generell lønn for mastemontører, en delvis gjeninnføring av en form for risikotillegg. Men potten er stor nok til at andre også vil omfattes.

– Lærlingers beregningsgrunnlag heves til kr 340 000,-.

– Alle satser i overenskomsten heves tilsvarende A – dels tillegget. Dette innebærer at ny minstelønn i for eksempel l.gr. 3, fagarbeider / ressursstyrer / tekniker, blir kr. 329 850,-.

– Alle tillegg gis fra 1.april, med unntak av det bedriftsinterne tillegget på kr. 9100,- som gis fra 1.mai

Vi legger ikke skjul på at det i år var viktig for oss å få et resultat som var bedre enn hva reguleringsbestemmelsen i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) ville innebære for telemontører i Sønnico og Eltel Networks. Dette fordi vi fortsatt er de lavest lønte blant de tre store entreprenørbedriftene. Vi er fornøyde med å ha oppnådd dette, men det er samtidig sånn at vi, som en konsekvens, har akseptert at kr. 9100,- gis fra 1.mai, som også er virkningstidspunkt for LOK.

STYRET

Les protokollen

Legg inn en kommentar

%d