Uncategorized

Fortsatt samordning i endelig prop 107 L

Arbeids-og sosialkomiteens endelige innstilling til Stortinget kom i dag. Den inneholder fremdeles en samordning mellom offentlig tjenestepensjon og AFP. Det nye er at det foreslås en kompensasjon for årskullene født i 1953, og tidligere, på 85% av tidligere foreslåtte tap. Det vil si at et tap på 40 000 i stedet blir et tap på 6 000. Et potensielt tap på 20 000 blir et tap på 3 000..

For årskullene etterpå vil kompensasjonen bli 10% mindre for hvert år. Er du født i 1963 eller seinere, blir det full samordning som i det opprinnelige forslaget.

Les Stein Stugu sitt notat Stortinget prop 107 L om saken.

Legg inn en kommentar

%d