Aksjoner

Bra gjennomført aksjon!

Aksjonen 3.juni ble vel gjennomført, og hadde ikke vært mulig uten den tilslutningen våre medlemmer ga gjennom å delta på selve markeringen og ved å gi sin underskrift.

Underskriftskampanjen ble avsluttet i dag og ga 906 underskrifter tilsammen. Kampanjen varte i 18 dager og for de fleste som har skrevet under, var saken både ny og ukjent. Derfor er dette et bra resultat. Underskriftene blir nå oversendt Arbeids-og Sosialkmiteen.
Saken er enda ikke ferdig behandla og vi oppfordrer dere til å følge godt med framover.

Legg inn en kommentar

%d