flåtestyringUncategorized

Medlemmer oppfordres til å koble bort den elektroniske kjøreboka

EL & IT i Relacom får nå daglige henvendelser fra medlemmer som rapporterer om overtramp ved avdelingslederes bruk av innsyn i den elektroniske kjøreboka.

Akkurat som vi hele tiden har hevdet at ville komme til å skje, og som bedriften hele tiden har sagt er ubegrunnete bekymringer.

Først og fremst, loven tillater ikke at det ”kobles” informasjon fra flere elektroniske systemer. Kobling av informasjon fra for eksempel timelister og kjørebok er ikke tillatt. Videre er det HENSIKTEN med å innføre kjøreboken som i følge loven bestemmer hvilken informasjon som kan hentes ut og benyttes. HENSIKTEN med å innføre kjøreboka var å dokumentere overfor ligningsmyndighetene, det er derfor ikke i tråd med loven å for eksempel bruke informasjon fra kjøreboka til å spørre ut folk hvorfor de har vært her og der eller hvorfor de har kjørt sånn og sånn.

I mail av 7.januar krevde EL & IT å få et møte med ledelsen for å få på plass en avtale om regulering av innsynet, det ble i forrige uke tatt opp muntlig krav om det samme. Hittil har vi ikke fått noen respons.

Arbeidsgiver har gjennom flere uker bevist at de ikke er i stand til å ta i bruk den nye teknologien på den måten loven foreskriver, de klarer ikke å forvalte innsynsmuligheten, de trakasserer sine ansatte og våre medlemmer, de har dermed skuslet bort sin ”rett  til å styre”

Klubben har i dag varslet ledelsen om at vi oppfordrer våre medlemmer til med øyeblikkelig virkning å koble ut kjøreboken frem til en avtale er inngått!

%d