i bedriftenNettavtalen

Informasjon om ny avtale med Telenor

 Vi vet at svært mange nå venter på en avklaring i forhold til ny avtale med Telenor og at ønsket om informasjon er stort.

I tillegg til de utfordringer diskusjonene om geografi har gitt er det selvfølgelig en stor og omfattende avtale det forhandles om , derfor tar dette tid.

Men vi kan nå informere om at EL & IT er innkalt til informasjons og drøftingsmøte om saken 26.januar. Deretter vil ledelsen sørge for informasjon til alle ansatte i løpet av 27.januar.

EL & IT skal i ytterligere drøftinger med ledelsen, om samme tema 2.februar.

Vi vil allikevel presisere at alle datoer er med forutsetning om at endelig avtale da er signert, men dette er i hvert fall den tidsplanen det arbeides etter.

EL & IT vil avholde klubbstyremøte i Oslo 27.-28 januar”

%d