Nettavtalen

Relacom informerer sine ansatte i Aust-Agder og Vestfold/Telemark

Onsdag ble de ansatte i Aust-Agder informert om at de sannsynligvis kommer til å miste alt arbeid mot Telenor. Fredag gikk samme meldinga ut til de ansatte i Vestfold/Telemark.

I morgen skal EL&IT Forbundet ha et møte med ledelsen i Telenor Norge. De hovedtillitsvalgte fra ElTel, Sønnico og Relacom skal delta sammen med forbundsleder Hans Felix. På møtet vil Telenor orientere om bakgrunn og formål med de pågående forhandlinger med entreprenørselskapene. De tillitsvalgte vil benytte anledningen til å drøfte de forhold som bekymrer oss mest. Her er selvsagt bevaring av arbeidsplasser sentralt

De tillitsvalgte i ElTel, Sønnico og Relacom samarbeider om å få til gode løsninger for de ansatte i de tre bedriftene som eventuelt vil rammes av den nye nettavtalen. Dette inkluderer også samarbeid med ledelsen i de tre bedriftene. Vi kommer tilbake med mer informasjon og medlemsmøter på nyåret

%d