Uncategorized

Bedriftledelsens svar på spekulasjon om overvåking

På et medlemsmøte i Oslo nylig, kom det opp spørsmål om hvorvidt bedriften vår bruker mobiltelefonene til overvåking. Klubbavisa trykker her et svar fra ledelsen v/ Arnfinn Wilhelmsen:

IT v/undertegnede ble i forrige uke kontaktet av ledelsen i distrikt Oslo ifm. at et medlemsmøte i EL & IT hadde stilt spørsmål om eventuell overvåkning av ansatte via Bedriftens mobilabonnement. På grunn av den alvorlige påstanden, finner vi det riktig å gi en nærmere redegjørelse av saken.

Relacom benytter mobilabonnementet Bedrift som standard abonnement for alle ansatte med behov for mobil i tjenesten. Dette er et standardabonnement som benyttes av de aller fleste bedrifter.
Abonnementet har en rekke standard tjenester som brukerne kan benytte. Deriblant tjenesten Posisjonering somdet ble stilt spørsmål om ble benyttet av Relacom til overvåkning av ansatte.

Tjenesten posisjonering leveres av Teleservice og brukes primært til for eksempel Værmelding, Trafikkmelding og
lignende, slik at den enkelte bruker på en enkel måte kan få opplysninger knyttet til det geografiske område bruker befinner seg i.

Alle Telenor abonnement er i utgangspunktet åpnet for posisjoneringstjenester ved etablering av mobilabonnement. Hos Telenor er det er enkelt å reservere seg mot posisjonering. Dette kan gjøres av bruker på følgende måte:

Via mobilen:
   Slå av tjenesten: sende POS STOPP til 1999
   Slå på tjenesten: sende POS START til 1999
   Sjekke status på tjenesten: sende POS STATUS til 1999

Via internett/Web:
   Gå inn på Mine Sider på www.telenormobil.no. Tilgang til brukeres mobilab. gis via mobilnr. og passord som brukerselv velger.  Under valgene >Mine Sider>Mitt abonnement>Mine tjenester>Posisjonering velges av eller på.
Straks det gjøres endringer vil bruker automatisk bli varslet via SMS til sin mobil at tjenesten er endret.

Om bruker ikke har reservert seg mot posisjonering betyr det følgelig ikke at bruker blir posisjonert.
Dersom bruker velger å reservere seg vil man fortsatt kunne posisjoneres ved anrop til nødnummer
i hht de krav myndighetene stiller til Telenor om utlevering av posisjonering i slike tilfeller.

Bedriften har ingen mulighet å benytte tjenesten, med mindre Telenor har fått samtykke fra den som blir posisjonert. Samtykket skal være informert, uttrykkelig og frivillig. Posisjonering som ikke etterlever kravet til samtykke er å anse som lovbrudd og er straffbart.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Wilhelmsen
administrasjonssjef-IS/IT
Relacom AS

%d