tariff

Forhandlinger om fordeling av pott på kr 1 million er avsluttet

Forhandlinger om fordeling av pott på kr 1 million er avsluttet

Som kjent ble det ved årets tariffoppgjør avtalt at 1 million skulle avsettes til forhandlinger mellom partene lokalt til bruk for individuelle tillegg. I følge protokollen skulle potten brukes til å rette opp skjevheter. Klubbstyret fattet vedtak om følgende prioritering:

1.Tillegg til de som ikke fikk noe ekstra i 2008

2.Heving av reelt minstelønnsnivå blant ingeniører og planleggere som er medlemmer av EL & IT

Forhandlingene er nå avsluttet og vi er enige om resultatet. Forhandlingene har tatt noe lengre tid enn vi antok at de skulle, men det har skyldtes andre forhold enn at det har vært vanskelig å oppnå enighet. EL & IT er fornøyd med resultatet og mener vi har kommet i mål i henhold til de målsetninger vi satte oss.

De som har fått tillegg vil nå bli informert etter hvert av tillitsvalgte. Eventuelt kan forhandlingsutvalget kontaktes, v/ Sissel, 952 14 904 eller Øivind 901 33 770

Legg inn en kommentar

%d