Nettavtalentariff

Tariffkonferanse på Gol støtter klubbene i ElTel, Sønnico og Relacom

Fra mandag til i går var tillitsvalgte og medlemmer i IKT og Spekterbedriftene samlet for å utarbeide de politiske linjene for tariffoppgjøret  i 2010. Fra vår egen klubb deltok 18 tillitsvalgte fra hele landet. Konferansen vedtok en støtteuttalelse til klubbene i ElTel, Sønnico og Relacom.

Her er uttalelsen:

EL & IT Forbundets klubber i Relacom, Sønnico og Eltel Networks frykter for arbeidsplasser og fremtidig jobbtrygghet.

Ti år etter at arbeid i det offentlige telenettet ble konkurranseutsatt, står det nå en kamp om denne bransjen fortsatt skal være preget av ordnede forhold.
I disse dager reforhandles avtalene om tildeling av arbeid i telenettet til entreprenørselskapene. Det forhandles om en strukturendring som, hvis den blir gjennomført, kan medføre omfattende oppsigelser i disse bedriftene allerede i 2010.

Endringen vil legge til rette for økt utstøting, stor grad av utrygghet for fremtiden og økt mulighet for sosial dumping i bransjen. Beslutning om struktur gjøres i disse dager, det er derfor av stor viktighet at motstanden mot planene blir kjent, og press blir lagt på de som forhandler nå.

LTK for IKT/Spekter støtter de tre klubbene og mener at store oppdragsgivere i bransjen har et ansvar for at det ordnede arbeidsmarkedet i bransjen kan videreføres

%d