Nettavtalen

VIL TELENOR RASERE ARBEIDSPLASSENE VÅRE?

I disse dager reforhandles Relacom sin avtale med Telenor. Sønnico og Eltel Networks er også i forhandlinger. Vi har nå blitt kjent med at Telenor ønsker å endre modellen for tildeling av arbeid mellom entreprenørene. Modellen som ønskes kan ha enorme konsekvenser for arbeidsplassene våre.

Telenor ønsker nå en modell som baserer seg på fylkesvis tildeling. Dette på en sånn måte at det blir ett entreprenørselskap pr fylke. Hvis for eksempel Relacom blir tildelt Østfold, får ingen av de andre to oppdrag der osv. Det er ingen tvil om at konsekvensene av en slik endring kan bli dramatiske. Klubben mener at – Planlagte endring kan føre til omfattende masseoppsigelser – Planlagt endring vil også medføre stor framtidig utrygghet for arbeidsplassene i entreprenørselskapene – Ønsket modell vil føre til økt utstøting av arbeidslivet. – Modellen i seg selv vil skape økt press på opparbeidede lønns – og arbeidsvilkår.

Dette mener vi fordi endringene ønskes gjennomført allerede fra 2010. Etter noen år skal man da kanskje bytte entreprenør i et fylke eller fem, da kan vi bare håpe at alle får bytte firma og følge jobben. Vi tror bare ikke at det vil bli så enkelt, men at det da kan bli en metode for å sile ut hvilke arbeidstakere man vil ha. Dette blir en modell som ikke legger opp til økt konkurranse om jobbene, men en økt konkurranse om hvem som lar seg presse mest på lønns– og arbeidsvilkår slik at man vinner anbudene, og en utrygg jobbsituasjon for svært mange.

Vi er derfor svært opptatt av å få satt en stopper for disse planene og har i dag, i samarbeid med EL & IT-klubbene i Sønnico og Eltel Networks, sendt ut en pressemelding som anklager Telenor for å ville rasere arbeidsplassene våre. Telenor utnytter den makten de har, som den dominerende ”arbeidstilbyderen” i bransjen på en måte som truer arbeidsplassene våre, og det kan vi ikke akseptere Klubben vil komme tilbake med mer informasjon– følg med på http://www.klubbavisa.no og medlemsmøter. For nærmere informasjon, kontakt Sissel Hallem, tlf: 952 14 904

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: