flåtestyring

Bedriften innfører elektronisk kjørebok og flåtestyring i høst.

Klubben sender i disse dager ut en informasjon til medlemmene om at bedriften vil innføre elektronisk kjørebok og flåtestyring i høst. I informasjonen står det blant annet følgende: 

“Vi har ment at flåtestyring er en trussel mot den selvstendighet og frihet vi har i våre yrker og at dette medfører en mere gammeldags tilværelse på jobb, med større grad av kontroll av de ansatte. Vi tror ikke flåtestyring vil være et produktivitetsfremmende tiltak.” Les hele skrivet her: Info-flåtestyring

%d