permitteringer

Trekk i feriepenger for de som har vært/er permittert eventuelt sykemeldt med lønn fra NAV

Klubbleder Sissel Hallem har i dag 3.juli, sammen med forbundet, vært i møte med advokat Kambestad i LOs juridiske avdeling. Tema for møtet var om de trekk som er foretatt i permittertes feriepenger kan være lovlig.

Møtet kom ikke til noen konklusjon da gjennomgang av lønnsslipper og tolkning av de trekk som er foretatt er svært komplisert. Saken vil derfor bli fulgt opp videre, men vil da, dessverre, ta noe mer tid.

Det er grunn til å anta at spesielt for de som har vært sykemeldt med lønn fra NAV, kan det være manglende sykepenger. Sjekk derfor lønnslipper og utbetalingsslipper fra NAV nøye.

%d