flåtestyringUncategorized

ENIGHET TILSLUTT, MEN FORTSATT ER LØNNSNIVÅ EN UTFORDRING

Natt til fredag 12.juni avsluttet vi årets lønnsoppgjør. Resultatet ble et generelt tillegg til alle på kr. 13 500,- fra 1.august. De som tjener under 319 000 vil også få lavtlønnstillegg fra 1.august på kr. 1950,- og vil dermed få et samlet tillegg på kr. 15 450,-.

Det er avtalt at det settes av 1 million til en pott for å justere skjevheter. Denne fordelinga skal avtales mellom partene, og de som får et tillegg, vil få dette med virkning fra 1.august.

 Virkningstidspunkt fra 1.august ble en vanskelig diskusjon for oss. Vi ble tvungent til å velge mellom kroner og tidspunkt – og konkluderte med at det viktigste for oss er nivåhevingen. Ved en eventuell konflikt ville også virkningstidspunkt blitt forskjøvet fra 1.april og til avslutningsdatoen for streik.

 Forhandlingsutvalget legger ikke skjul på at vi hadde større ambisjonar da vi gikk inn i dette oppgjøret, enn det som nå er resultatet. Men vi konstaterer at vi har fått et godt resultat sammenlignet med svært mange, og at isolert sett er årets oppgjør på mange måter godt. Vi ønsker å takke våre medlemmer for støtte og aktiv backing underveis. Dette har vært avgjørende for det resultatet som nå er oppnådd.

 I forhold til vårt mål om på sikt å ha likt lønnsnivå med bransjen forøvrig, er utfordringen fortsatt den samme. Fordi vi igjen taper terreng, men også fordi vi ikke har fått en erkjennelse fra vår ledelse om at forskjellene er tilstede. EL & IT Forbundet skulle derfor ønske at viljen til konstruktivt samarbeid, for å løse denne utfordringen, i større grad var tilstede. Det er vanskelig, år etter år, at konfliktnivået skal være så høyt. Vi legger ikke skjul på at under meklingen var faren for konflikt tilstede helt til siste slutt. Vi mener imidlertid at når partene tilslutt aksepterte meklingsmannens skisse er dette noe begge parter må ta ansvar for. 

 STYRET

%d