tariff

Relacom til mekling 11. Juni– Spekter-oppgjøret nærmer seg slutten

Lønnsoppgjøret for EL & IT Forbundets medlemmer i Spekterbedrifter nærmer seg slutten. Med unntak av sykehusene som har en senere frist, er det nå bare i Relacom at partene ikke har kommet til enighet. I Avinor, Fubi, Geomatikk, Statnett, Statnett Transport, Umoe IKT og Telemuseet ble det framforhandlet avtaler i bedriftene eller med bistand fra hovedorganisasjonene. For Ergo Group sin del ble det en løsning i fase 3 forhandlingene mellom LO Stat og Spekter. Tilleggene som er oppnådd varierer sterkt. ”Resultatene avspeiler til en viss grad den økonomiske situasjonen i virksomhetene”, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

 

Krever lønn som resten av bransjen

Når det gjelder Relacom var det ikke mulig å finne en løsning verken i bedriften, med bistand eller i fase 3 forhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

Meklingsdato for Relacom-oppgjøret er satt til torsdag 11. Juni. ”Selv om det er en viss avstand mellom krav og tilbud, så går vi til meklingen med optimisme”, sier Wahl.

Skulle det ikke bli en løsning hos meklingsmannen, blir det konflikt fra 12. juni kl. 06.00. Ved en eventuell streik i Relacom vil installasjon og drift av tele- og datalinjer samt utbygging, drift og leveranser av bredbåndsnett bli rammet.

%d